Каховська ГЕС стала причиною загибелі 350000 бичків

рибохорона

Заморні явища спостерігалися 30 серпня 2015 року по узбережжю Дніпровсько-Бузького лиману на протязі 5 км, від західної околиці с. Станіслав вниз за течією до с. Олександрівка. Загальна кількість загиблих бичків склала близько 350000 штук, розміром від 5 до 10 см. Це четвертий факт загибелі водних біоресурсів у даному районі за серпень місяць. Загальна кількість молоди бичків, яка загинула складає більш 600 тис екземплярів.

Про це повідомляє прес-служба Херсонрибоохорони.

Дана ситуація стала можливою у результаті низьких скидів води через греблю Каховської ГЕС (середні за п’ять останніх днів 332 м3/с) у Дніпровсько-Бузьку естуарну систему, яких статистика не фіксувала за останні 30 років.

Зменшення скидів прісної води у нижній б’єф греблі Каховської ГЕС у квітні-серпні 2015 року менше санітарних норм призвело до посилення негативного впливу, вигону прісної води, підвищення солоності води на глибинних ділянках, а в поверхневому шарі води стимулює розвиток синьо-зелених водоростей. При масовому розвитку і наступному розкладі водоростей у водоймах буде створюватися дефіцит водорозчинного кисню, спостерігатимуться різкі, згубні для риб коливання рН і нагромадження токсичних речовин: аміака, сірководеню, сірчистих сполук, ціанідів, фенолів та інші.

Державною екологічною інспекцією північно-західного регіону Чорного моря були відібрані проби води у даних районах та проведені відповідні дослідження. За результатами лабораторних досліджень встановлено підвищена концентрація сірководню (0,024 мг/дм3), наднизький рівень розчинного кисню 2,3 мг О2/дм3 при нормі не нижче 6,0 мг О2/дм3, рівень рН також перевищив ГДК та склав 9,0 од. при гранично допустимий нормі 6,5-8,0 од.

Державною екологічною інспекцією у Херсонській області були проведені вимірювання показників складу та властивостей води у пробах, відібраних спеціалістами Херсонрибоохорони у місцях загибелі риби. За результатами досліджень встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій: по вмісту сульфатів, хлоридів, амонію, залізу загального, сірководню, рівня розчинного кисню у пробах.

Для поліпшення екологічного стану всієї Дніпровсько-Бузької естуарної системи і в першу чергу запобігання заморних явищ водних біоресурсів у Дніпровсько-Бузькому лимані, необхідно негайно збільшити скиди води через греблю Каховської ГЕС на рівні не нижче 1000 м3/с, скиди бажано проводити у нічний час доби.

Про стан водойми та необхідності проведення зазначених заходів проінформовано керівництво Державного агентства рибного господарства України.