Електронна охорона здоров’я на первинній ланці у Новій Каховці

Електронна охорона здоров’я – це комбіноване використання у закладах охорони здоров’я області електронних інформаційних та комунікаційних технологій (далі – ІКТ), доступ до електронних медичних послуг для пацієнта і медичного працівника. Підвищення якості надання медичних послуг тощо.

На сьогодні комп’ютери та програмне забезпечення широко використовуються у закладах охорони здоров’я, проте не всі з них мають однаковий рівень інформатизації, зокрема у більшості закладів клінічна практика, профілактична робота відображаються на паперових носіях і комп’ютери не є складовою частиною інформаційного потоку.

У галузі охорони здоров’я України почалося впровадження цільових інструментів ІКТ для підтримки певних робочих процесів, а саме реєстрів стаціонарних хворих, амбулаторних пацієнтів на рівні міст або окремих районів.

Не стоїть осторонь від цих процесів медична галузь Херсонщини. В області, вперше в Україні, електронну охорону здоров’я планується на першому етапі впроваджувати на всій первинній ланці надання медичної допомоги.

Основною метою Програми є суттєве підвищення якості надання медичних послуг населенню області, створення умов для ефективних, якісних і доступних медичних послуг за допомогою безперервного збору інформації, обміну даними та спільної взаємодії між лікувально-профілактичними закладами області.

Основними завданнями Програми є:

запровадження комбінованого використання ІКТ в закладах охорони здоров’я первинної ланки надання допомоги (центри первинної медико-санітарної допомоги);

на період 2017 – 2020 роки – забезпечення первинної ланки персоніфікованою базою даних пацієнтів (міст, районів, об’єднаних територіальних громад), електронною реєстратурою, електронною обліково-звітною документацією, використання електронних рецептів тощо.

Реалізація завдань і заходів Програми у закладах першого рівня дозволить суттєво поліпшити якість обслуговування та надання населенню медичної допомоги за рахунок зменшення черг на прийом до лікаря, профілактичну направленість первинної ланки, забезпечити скорочення часу для діагностики та лікування хворих, зниження рівня захворюваності,контроль  розподілу пільгових медикаментів серед дітей та дорослих, оперативний контроль за вакцинацією дітей, диспансеризацією населення тощо.

КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Нова Каховка» створений як заклад спроможної мережі надання первинної допомоги.

Спроможна мережа надання  первинної допомоги – це  логістично пов’язана, організаційно інтегрована система взаємодії всіх підрозділів,  в тому числі діагностичних підрозділів вторинного рівня та фармацевтичних закладів міста.

Фінансово стійка, що визначається здатністю мережі в межах наявного фінансового ресурсу, постійно та ефективно відповідати запиту населення  на якісні послуги, доступною, зокрема для сільських мешканців, соціально мало спроможних та паліативних хворих.

В планах реалізації діяльності закладу:

Запровадження медичних інформаційних та комунікаційних технологій в лікарських амбулаторіях та фельдшерсько-акушерських пунктах.

Забезпечення лікарів автоматизованими робочими місцями (АРМ), створення локальних мереж, комплексної системи захисту медичної інформації, створення реєстру пацієнтів,  організацію електронної реєстратури, медичних карт пацієнта, електронних рецептів, листків непрацездатності.

Приведення у відповідність до сучасних вимог медичних кабінетів для лікування та реабілітації.

Придбати кожному лікарю автомобіль – бажання втілене у фото презентації.

28042018(1)
Поділіться цим:
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial