Співласникам багатоповерхівок необхідно визначитись щодо моделі організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг

З 1 травня в Україні набрав чинності Закон про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг (законопроект № 2458).

Про це редакції Online НК повідомили у відділі комунального господарства територіальної громади.

Цим Законом планується врегулювати питання перехідного періоду, що виникають у зв’язку із введенням в дію “Закону про житлово-комунальні послуги”  та необхідністю прийняття співвласниками усіх багатоквартирних будинків (незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком) рішень про моделі організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг  (крім послуг з постачання та розподілу електричної енергії та природного газу).

Які основні зміни

Закон про ЖКП передбачає три базові моделі договірних відносин щодо надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку:

  • індивідуальний договір (передбачає утримання внутрішньобудинкових систем);
  • колективний договір;
  • договір з об’єднанням співвласників багатоповерхової будівлі (ОСББ) як колективним споживачем.

Вибір тієї чи іншої моделі Закон про ЖКП залишає за співвласниками багатоповерхівки, крім послуг із постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, які надаються виключно на основі індивідуальних договорів. Виконавці комунальних послуг зобов’язані укладати договори в конкретному багатоквартирному будинку відповідно до моделі (моделей) організації договірних відносин, обраної співвласниками.

Так, у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги відповідний договір, з ними укладається індивідуальний договір (без утримання внутрішньо будинкових систем) про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання.

Через публічний договір приєднання, підприємства зможуть одномоментно перевести усіх споживачів на нові договори. Це дозволить зменшити фінансові витрати та заощадити час як виконавцю, так і споживачам.

Договори про надання комунальних послуг мають бути укладені протягом двох місяців з дня набрання чинності затверджених Кабміном типових публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг.

Відмова від укладення договору з виконавцем комунальної послуги не звільняє споживача від обов’язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем.

Відтепер кількість платежів буде оптимізована:

Для публічного договору приєднання – це буде 3 платежі:

По воді:

  1. Плата за послугу з централізованого водопостачання ,
  2. Плата за послугу з централізованого водовідведення,
  3. Плата за абонентське обслуговування.

По поводженню з побутовими відходами

  1. Плата за послугу з поводження з побутовими відходами,
  2. Плата за абонентське обслуговування.

Також врегульовано питання технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках

Протягом тривалого часу на законодавчому рівні це питання не вирішувалось. Обслуговування мереж у багатьох випадках з 2015 року не здійснювалося. Це питання безпеки мешканців багатоквартирних будинків. Отже, Закон чітко встановлює умови технічного обслуговування, а також визначає відповідальним за його проведення оператора газорозподільних систем або іншого суб’єкта господарювання, який має право на виконання таких робіт.

Для забезпечення безпеки газопостачання та готовності внутрішньобудинкових систем газопостачання дво- або багатоквартирного будинку до надання послуг з розподілу та постачання природного газу співвласники такого будинку або за їхнім рішенням – управитель багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, інша уповноважена співвласниками особа мають укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільної системи або іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках здійснюється за рахунок співвласників такого багатоквартирного будинку.

У разі укладення такого договору за технічне обслуговування та безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку несе відповідальність оператор газорозподільної системи або інший суб’єкт господарювання, з яким укладено договір.

У разі якщо об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель або інша уповноважена співвласниками особа не звернулися до оператора газорозподільної системи із заявою про укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових  систем газопостачання багатоквартирного будинку та не направили йому повідомлення про укладення такого договору з іншим  суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт, вважається, що співвласники багатоквартирного будинку приєдналися до договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільної системи, на території ліцензійної діяльності якого розташований відповідний будинок.

У такому разі оператор газорозподільної системи розподіляє кошторисну вартість технічного обслуговування між співвласниками багатоквартирного будинку пропорційно до кількості укладених договорів із споживачами послуг з розподілу природного газу у такому будинку та надає індивідуальні квитанції споживачам у цьому будинку для оплати послуг з технічного обслуговування.

У багатоквартирних будинках, у яких станом на 1 січня 2021 року не створено ОСББ, співвласниками не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком  та не оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку, виконавчий орган місцевої ради  зобов’язаний оголосити і провести такий конкурс до 1 травня 2021 року  (дату вже переносили через карантин).

На виконання цього положення Виконавчим комітетом Новокаховської міської ради готуються документи для проведення конкурсу про визначення управителя для багатоквартирних будинків, співвласники яких не визначились з формою управління і який буде проведено до 1 серпня 2021 року. Співвласники таких будинків – визначайтесь в вас ще є місяць часу, щоб створити ОСББ.

До відому. Для багатоквартирних будинків з співвласниками яких КП «Новокаховське ЖЕУ» розірвало договори на послугу з утримання будинків та прибудинкової території і співвласники яких не надали до виконавчого комітету протоколи про самостійне управління багатоквартирним будинком співвласниками (така форма управління передбачає можливість управляти будинком без створення ОСББ. Цей варіант управління може бути рекомендований для малоквартирних будинків (3–5 квартир), де власники самостійно можуть утримувати свій будинок та прибудинкову територію в належному стані), виконавчий комітет теж буде визначати управителя.

Також з’явиться  електронний реєстр багатоквартирних будинків, порядок ведення якого затвердить Кабмін. Уряд ще має затвердити порядок зберігання технічної та іншої документації на багатоквартирні будинки та їх прибудинкові території, а також примірників рішень (протоколів) загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків.

У Законі згадали і про  прибудинкову територію  у контексті формування тарифу на послугу з управління будинком. У разі якщо прибудинкова територія багатоквартирного будинку не оформлена у власність або користування співвласників багатоквартирного будинку, прибирання та інші послуги з обслуговування території навколо такого багатоквартирного будинку  можуть бути включені до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території (у тому числі при визначенні управителя на конкурсних засадах) виключно за згодою споживачів  із визначенням на договірних засадах та погодженням з органом місцевого самоврядування  меж та площі території, яку співвласники згодні утримувати. Це положення вводиться в дію з 1 січня 2023 року.

Крім того, Закон передбачає відтермінування до 1 серпня 2022 оснащення будинків вузлами комерційного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води операторами мереж.