Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради, що на Херсонщині, надає інформацію щодо направлення на навчання, яке буде здійснюватися на платній основі, випускників загальноосвітніх шкіл з числа осіб з інвалідністю, повідомляє Online НК.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 131.01.2007 № 70 «Про реалізацію статей 19 і 20 «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» Херсонське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) пропонує надавати фінансову допомогу на безповоротній основі для осіб з інвалідністю – мешканців нашого міста шляхом відшкодування вартості їх навчання у вищих навчальних закладах для здобуття професії.

Перед обранням майбутньої професії учням-випускникам необхідно звернутися до центру зайнятості для отримання профорієнтаційних послуг з урахуванням потреб ринку праці, ступеня втрати здоров’я, обмеження життєдіяльності.

Фінансова допомога на безповоротній основі надається особі з інвалідністю, якій індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію та професійне навчання.

Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації особам з інвалідністю, які зареєстровані і проживають на території Новокаховської об’єднаної територіальної громади, необхідно звертатися із заявою до відділення Фонду та надати наступні документи:

 • копію паспорта (1,2,11 сторінки), а також за потреби, копію законного представника особи з інвалідністю, документа, що підтверджує його повноваження;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
 • копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності ( для дітей з інвалідністю – висновок ЛКК);
 • копію індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (дитини з інвалідністю);
 • копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);
 • копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності);
 • повідомлення навчального закладу, що підтверджує його готовності надавати освітні послуги особі з інвалідністю;
 • копію ліцензії ВНЗ та сертифіката акредитації за обраною спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем;
 • документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг за навчальний рік посеместрово;
 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі якшо заявник – фізична особа є внутрішньо переміщеною особою).

Відділення Фонду відшкодовує вищому навчальному закладу витрати з навчання особи з інвалідністю в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на відповідний бюджетний рік, по мірі надходження коштів з Державного бюджету України шляхом по семестровому переказу коштів на рахунок навчального закладу в безготівковій формі за умови відсутності в особи з інвалідністю незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії з попередній семестр.

Фінансова допомога надається один раз для здобуття особи з інвалідністю одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта, базова вища освіта та повна вища освіта).

За більш детальною інформацією необхідно звертатися до Херсонського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів за адресою:

Провулок Інженера Корсакова, 5-А, м. Херсон або за тел. (0552) 49-02-12.