Орендар котелень у Новій Каховці заявив про намір встановити тарифи на наступний рік

ТОВ «Спецтеплопостач» здійснює господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії у м. Нова Каховка Херсонської області.

Мета діяльності ТОВ «Спецтеплопостач» полягає у забезпеченні доступними за ціною безперебійними послугами для своїх споживачів. Основним джерелом доходів товариства є реалізація послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії для своїх споживачів. Тому фінансовий стан товариства значною мірою залежить від рівня тарифів на ці послуги.

Плановий тариф на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії по ТОВ «Спецтеплопостач» на 2020-2021 роки склав 2816,36 грн. за 1 Гкал без врахування ПДВ. Структура тарифу на теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання) ТОВ «Спецтеплопостач» м. Нова Каховка Херсонської області на 2021 роки надається в таблиці нижче.

Структура тарифу на теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання) ТОВ «Спецтеплопостач» м. Нова Каховка Херсонської області на 2021 рік.

Без ПДВ
№ з/п Найменування показників План витрат 2021 року
Сумарні витрати (виробництво, транспортування та постачання теплової енергії) тис.грн. у тому числі:
Виробництва теплової енергії тис. грн на рік Транспортування, постачання теплової енергії тис. грн на рік
1 2 3 4 5
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 33248,668 23999,581 9249,087
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 24539,858 17025,988 7513,870
1.1.1 електроенергія 2031,425 866,578 1164,847
1.1.2 витрати на придбання та транспортування вугілля 15734,517 15734,517 0,000
1.1.3 витрати на втрати в теплових мережах 5507,267 0,000 5507,267
1.1.4 витрати на водопостачання, водовідведення, сіль 191,526 74,863 116,663
1.1.5 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 1075,123 350,030 725,093
1.2 прямі витрати на оплату праці 1809,114 1238,796 570,318
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 935,934 540,513 395,421
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 398,006 272,536 125,470
1.3.2 амортизаційні відрахування 537,927 267,977 269,950
1.3.3 інші прямі витрати 398,007 272,536 125,471
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 5963,762 5194,284 769,478
1.4.1 витрати на оплату праці 1810,776 1629,699 181,077
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 398,371 358,534 39,837
1.4.3 витрати на оренду 3091,473 2586,569 504,904
1.4.4 інші витрати 663,142 619,482 43,660
2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 2846,165 2533,086 313,079
2.1 витрати на оплату праці 2281,600 2030,624 250,976
2.2 відрахування на соціальні заходи 501,952 446,737 55,215
2.3 Витрати на оренду 11,503 10,238 1,265
2.4 інші витрати 51,110 45,487 5,623
3 Інші операційні витрати 0,000 0,000 0,000
4 Фінансові витрати 0,000 0,000 0,000
5 Повна собівартість 36094,833 26532,667 9562,166
6 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,000 0,000 0,000
6.1 податок на прибуток 0,000 0,000 0,0000
6.2 дивіденди 0,000 0,000 0,0000
6.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,000 0,0000
6.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,000 0,0000
6.5 інше використання прибутку 0,000 0,000 0,000
7. Вартість теплової енергії (виробництво, траспортування та постачання), тис. грн 36094,833 26532,67 9562,17
8. Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання), грн/Гкал 2816,36 2059,13 757,24
9. Обсяг теплової енергії (виробництво, транспортування та постачання) Гкал   12885,40 12627,70

Метою встановлення тарифу на послуги виробництва, транспортування та виробництва теплової енергії є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня у зв’язку із зростанням тарифів на енергоносії, цін на реагенти, паливно-мастильні матеріали, врахування розміру втрат тепла та теплоносія в мережі та ін.

Більш детально з матеріалом можливо ознайомитись на офіційному сайті Новокаховської громади.