У Держпродспоживслужбі Херсонщини роз’яснили порядок звернення громадян

У Головному управлінні Держпродспоживслужби пояснили порядок оформлення громадянами звернень та скарг, які вони надсилають на адресу служби, повідомляє Online НК.

Звернення громадян адресуються до Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, якщо вирішення питань, порушених у зверненнях, належать до її повноважень.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян»:

  • звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);
  • звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

У зверненні ОБОВ’ЯЗКОВО має бути зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • місце проживання громадянина;
  • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

До скарги також додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також копії інших документів, необхідних для розгляду скарги.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення громадян в електронному вигляді

Відповідно до Закону України від 2 липня 2015 року № 577-VIII «Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції» з 28 жовтня 2015 року письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Залишити своє звернення в електронному вигляді можна на сайті Головного управління.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення громадян, які не підлягають розгляду та вирішенню, відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян»:

Відповідно до ст.8 Закону України “Про звернення громадян” не підлягають розгляду анонімні звернення, які відповідають таким критеріям:

  • письмове звернення без зазначення місця проживання;
  • анонімне звернення (не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство)
  • не підписане автором (авторами), а таке, з якого неможливо встановити авторство.

Відповідно до ст. 5 Закону України “Про звернення громадян”  звернення повинно містити обов’язкові реквізити, зокрема адресу заявника, оскільки йому треба надіслати відповідь.

Згідно Закону також не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті. Установа повинна повідомити громадянина про те, що всі його звернення із зазначеного питання розглянуті відповідно до чинного законодавства України і в подальшому звернення з цього питання розглядатись не будуть. У разі надходження повторно таких звернень, вони долучаються до попереднього листування без розгляду.

Не розглядаються скарги громадян на рішення, що оскаржувались, якщо пропущено річний термін з моменту прийняття цього рішення і минув один місяць з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

Однак термін, який пропущено з поважної причини, може бути поновлено органом чи посадовою особою, яка розглядає скаргу.

Крім того, не розглядаються звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Згідно із ст. 39 Цивільного кодексу України Фізична особа може бути визнана судом недієздатною,  якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не  здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.